Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για


- σύνθεση υλικών:
πάγκος χημείας γενικής χρήσης,
κλίβανοι προγραμματιζόμενοι, υψηλής θερμοκρασίας, ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, εκκένωσης τόξου, σφαιρόμυλοι


- χαρακτηρισμό με περίθλαση ακτίνων Χ:
αυτόματο περιθλασίμετρο σκόνης (Seifert XRD3003),
γεννήτρια ακτίνων Χ (Nonius Diffractis 502) με κάμερα τύπου Guinier


- ηλεκτρικές και μαγνητικές μετρήσεις:
υπεραγώγιμο μαγνητόμετρο δονούμενο δείγματος (VSM) 3 Tesla - 50 K [QD-Versalab, VSM option],
ηλεκτρομαγνήτης 3 Tesla, υστερησιογράφος σκληρών και μαλακών υλικών [Walker Magnemetrics MH-4020], γκαουσόμετρα,
διάταξη θερμομαγνητικών μετρήσεων, διάταξη παραγωγής παλμικού πεδίου,
πλαίσια Epstein,
όργανο μέτρησης σύνθετης αντίστασης (LCR meter) 5Hz-5MHz [Hioki], γέφυρες  μέτρησης διηλεκτρικών απωλειών τύπου Scherring
κλπ μετρητικά όργανα εργαστηρίου


Επιπλέον το προσωπικό έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό
του Τμήματος (π.χ. για μικροκυματικές μετρήσεις),
του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης - SEM [JEOL LV-5900]) και
του Δικτύου Εργαστηρίων Ανάπτυξης και Χαρακτηρισμού Μαγνητικών Υλικών του ΑΠΘ
Mag-net


ανακοινώσεις


2009-11-27
Εγκατάσταση και λειτουργία νέου μαγνητομέτρου QD-Versalab
Περισσότερα
2009-11-03
Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών
Περισσότερα
2009-06-17
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Χ.Στεργίου
Περισσότερα
2009-01-16
Έναρξη λειτουργίας του καινούριου δικτυακού μας τόπου
Περισσότερα
picture

ΠΕΝΕΔ 2003

programme logo