Περιοχές έρευνας

- σύνθεση και μελέτη νέων μαγνητικών υλικών
- σύνθεση και μελέτη υλικών ηλεκτρομαγνητικής απορρόφησης
- προσομοίωση κύκλου υστέρησης
- χαρακτηρισμός ηλεκτροτεχνικών υλικών με διάφορες τεχνικές μετρήσεων

Διδακτορικές διατριβές

- Χαράλαμπος Μιχελάκης (2004): "Ανάπτυξη τρισδιάστατου διανυσματικού μοντέλου υστέρησης για τον προσδιορισμό των μαγνητικών χαρακτηριστικών σε κοκκώδη μέσα μαγνητικής εγγραφής" (περίληψη - κείμενο)
- Σ.Μακρίδης (2004): "Σύνθεση και μελέτη δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων νέων διαμεταλλικών ενώσεων σπάνιας γαίας - μεταβατικών μετάλλων για εφαρμογές μόνιμων μαγνητών σε υψηλές θερμοκρασίες" (περίληψη - κείμενο)
- Χ.Στεργίου (2009): "Υλικά απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μικροκυματικές συχνότητες για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές" (περίληψη)

Ερευνητικά προγράμματα

Τρέχοντα:
- Υλικά απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
- Μαγνητοθερμικά υλικά για εφαρμογές ψύξης
- Θεωρητική μελέτη και ανάλυση ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών


Χρηματοδοτούμενα που έχουν εκτελεστεί:
- Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μικροκυματικές συχνότητες : προσομοίωση, σχεδίαση, σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών, 2005-2008 (ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003)
- Νέοι μαγνητικοί εξαφερίτες με υποκατάσταση σπάνιας γαίας, 2005-2007 (ΓΓΕΤ, Πυθαγόρας ΙΙ)
- Σύνθεση και διεργασίες παραγωγής νανοσύνθετων υλικών για μόνιμους μαγνήτες, 2003-2005 (ΓΓΕΤ, Ελληνοβρεταννική συνεργασία 2003)
- Ανάπτυξη συμπαγών και νανοσύνθετων μονίμων μαγνητών, 2000-2001 (ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 99)
- Μελέτη μαγνητικών διαμεταλλικών ενώσεων, 1994-1996 (ΓΓΕΤ),
-
Μαγνητικές Χρωστικές, 1990-1994 (ΓΓΕΤ)
- Υδρίδια μετάλλων ως μέσα αποθήκευσης ενέργειας, 1986-1988 (ΓΓΕΤ)
- Υλικά ολοκληρωμένης οπτικής, 1985-1987 (Επ.Ερευνών ΑΠΘ)
- Υλικά μονίμων μαγνητών, 1985-1988 (ΓΓΕΤ)
- Μελέτη εξαγωγικών φερριτών, 1983-1987 (ΓΓΕΤ - Υπ.Εξ. Γαλλίας)ανακοινώσεις


2009-11-27
Εγκατάσταση και λειτουργία νέου μαγνητομέτρου QD-Versalab
Περισσότερα
2009-11-03
Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών
Περισσότερα
2009-06-17
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Χ.Στεργίου
Περισσότερα
2009-01-16
Έναρξη λειτουργίας του καινούριου δικτυακού μας τόπου
Περισσότερα
picture

ΠΕΝΕΔ 2003

programme logo