Ταυτότητα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών (ΠΔ 80/2001, ΦΕΚ Α66/6-4-2001)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών του ΑΠΘ υποστηρίζει την έρευνα και την διδασκαλία σε θέματα τεχνολογίας ηλεκτροτεχνικών υλικών, με ειδικότερα αντικείμενα:
- την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υλικών,
- τις εφαρμογές ηλεκτροτεχνικών υλικών,
- την ανάπτυξη μετρητικών τεχνικών, και
- τη θεωρητική μελέτη της συμπεριφοράς υλικών

Ιστορικό

Αρχισε να οργανώνεται το 1983, ως αυτόνομη μονάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.
To 1994 υπάγεται στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας ως ανεξάρτητο εργαστήριο.
To 2001 ιδρύεται ως Εργαστήριο του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
(ΠΔ 80/2001, ΦΕΚ Α66/6-4-2001)


ανακοινώσεις


2009-11-27
Εγκατάσταση και λειτουργία νέου μαγνητομέτρου QD-Versalab
Περισσότερα
2009-11-03
Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών
Περισσότερα
2009-06-17
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Χ.Στεργίου
Περισσότερα
2009-01-16
Έναρξη λειτουργίας του καινούριου δικτυακού μας τόπου
Περισσότερα
picture

ΠΕΝΕΔ 2003

programme logo