Αρχική

  • Ταυτότητα
  • Αντικείμενο
  • Ιστορικό

Προσωπικό

Έρευνα

  • Έρευνα
  • Διδακτορικά
  • Ερευνητικά Προγράμματα

Υπηρεσίες Δοκιμών και Μετρήσεων

Εξοπλισμός

Επικοινωνία

Ανακοινώσεις


ανακοινώσεις


2009-11-27
Εγκατάσταση και λειτουργία νέου μαγνητομέτρου QD-Versalab
Περισσότερα
2009-11-03
Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών
Περισσότερα
2009-06-17
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Χ.Στεργίου
Περισσότερα
2009-01-16
Έναρξη λειτουργίας του καινούριου δικτυακού μας τόπου
Περισσότερα
picture

ΠΕΝΕΔ 2003

programme logo